|
NO

Frevar KF tildeler Ildfast ny rammeavtale

Frevar KF velger å gi oss fornyet tillit ved å inngå en ny 4 års rammeavtale. Formålet med avtalen er å sikre driften gjennom utskiftning og reparasjon av det ildfaste murverket i kjelene ved energigjenvinningsanlegget i Fredrikstad. Anlegget består av 2 forbrenningslinjer, hver med en forbrenningskapasitet på ca. 5 t/h. Energien fra avfallet gjenvinnes i form av overhetet damp på 400 C, 40 bar på samlestokk etter kjel, og som leveres til nærliggende prosessindustri. Hver av ovnslinjene har en driftstid på ca. 8200 timer pr. år.

Som en del av det årlige vedlikeholdet skal murverket ettersees og nødvendige reparasjonsarbeider utføres. Arbeidene utføres normalt to ganger pr. år, en stans på våren og en på høsten. Tilstanden på murverket og omfanget på de arbeider som skal utføres er ikke kjent før den enkelte forbrenningslinje er stanset og inspeksjon gjennomført. Ildfast er ansvarlig for all nødvendig prosjektering og gjennomføring av den samlede leveransen. I tillegg til gjennomføring av de planlagte revisjonsstansene sørger Ildfast for høy beredskap gjennom lagerhold av relevante materialer og godt vedlikeholdt utstyr på vårt lager i Vestby.

Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med en kunde som forstår verdien av tett dialog og god planlegging. Ildfast er glad og stolt over fornyet tillit og ser frem til fremtidige revisjoner med Frevar.

 

Kundens uttalelse:

"Ildfast har hatt ansvar for vedlikehold av ildfast murverk på våre 2 forbrenningslinjer de siste 4 år. Frevar sin erfaring med Ildfast i disse årene er at de har høy kompetanse på arbeid som blir utført, de er serviceinnstilt og stiller opp på kort varsel slik at nedetid på våre linjer blir så korte som mulig. Vi har et godt samarbeid med ledere og personell både i planleggingsfase og utføringsfase.

Ildfast har gode systemer på utstyr og har mye tilgjengelig materiale på sitt lager\verksted, noe som gjør at arbeid blir utført på en effektiv og tidsbesparende måte, og de leverer gode rapporter etter utført arbeid.

Vi ser frem til 4 nye år med Ildfast som samarbeidspartner."

- Bjørn Thore Hansen, Verksmester Frevar KF