|
NO

Om oss

Ildfast AS er en ledende servicebedrift som tilbyr vedlikehold og service på ovner, fyringsanlegg og ildfaste konstruksjoner i produksjonsanleggene til industribedrifter. Vi leverer alt innen ildfaste materialer og installasjoner, med fokus på driftssikkerhet og lav risiko.

Våre medarbeidere er mennesker med lidenskap for å gjøre en best mulig innsats og jobb til enhver tid. Vi har gode verdier og etiske rettingslinjer som gjøre at våre kunder kan stole på at vi er det beste alternativet, ikke bare på pris, men også leveranse og bærekraft. Vi har høy grad av integritet, objektivitet og kompetanse innen vårt fagfelt. Alt dette gjør oss til en profesjonell aktør som setter kundene først, slik at vi kan bidra med å skape - og ta vare på verdier. 

Ildfast AS er et selvstendig aksjeselskap med aktive eiere. Vi holder til i egne lokaler på Vestby rett sørøst for Oslo. Her finner du vår administrasjon og et rikholdig lager. Våre ingeniører og prosjektledere er bransjeledende på erfaring og kompetanse, utstyrsparken vår er ny og topp moderne. Vi jobber hver dag for å bli det naturlige førstevalget når du skal velge leverandør av ildfaste materialer og tjenester. Vi utfører store og små oppdrag i hele Skandinavia.

Selskapsstruktur

Ildfast AS er en del av Igni AS, et investeringselskap der aktive eiere har en langsiktig og bærekraftig tilnærming til investeringene sine. Vårt fokus og våre interesser er på det vi, eierne, kan best.

Utvikling, produksjon, salg og installasjon av varmebestandige og ildfaste produkter til all industri står sentralt i våre virksomheter.

Samfunnsansvar

Verden er i endring, og vi må alle bidra positivt i vår verdiskaping for fremtidens generasjoner. Ildfast forventer og krever de høyeste standarder når det gjelder oppførselen til mennesker, det være seg ansatte, kunder, leverandører eller andre parter vi er i kontakt med. Vi tror dette er bra for virksomheten vår.

 

Kultur & verdier

Å fremme selskapskultur er en reise og en viktig komponent for å utføre vårt oppdrag. Målet med å utvikle en inkluderende og mangfoldig bedriftskultur er å hjelpe våre ansatte og kunder til å gjøre ekstra-ordinære ting. Vi tror at det er vår evne til å samarbeide som gjør våre drømmer troverdige og oppnåelige. Vi vil bygge på andres ideer og samarbeide på tvers av grenser for å gi det beste fra Ildfast til kundene våre. Ønske om vekst og kontinuerlig utvikling er en helt grunnleggende del av vår kultur.

Vår visjon:
Vi skal være det naturlige førstevalget

og den foretrukne partner for all industri.

Gjennom å spesifisere våre grunnleggende verdier sammen med en tydelig visjon har vi også utarbeidet et sett med etiske retningslinjer der ledelsen setter ord på de forventninger og krav Ildfast har til sine ansatte, kunder, leverandører, aksjonærer og andre interessenter. De etiske retningslinjer sier noe om hvilken etisk standard organisasjon vil ha, hva slags atferd vi forventer og hvilke handlinger som ikke aksepteres. Våre viktigste styringspunkter er:

  • Integritet
  • Objektivitet
  • Konfidensialitet
  • Profesjonell kompetanse
  • Profesjonell oppførsel


Etiske retningslinjer gjelder på et generelt nivå og suppleres med retningslinjer, instrukser og andre styringsdokumenter innenfor spesifikke områder.

våre bærekraftsmål 

Likestilling

Likestilling - noe industrien trenger å bli bedre på. Her har vi ambisjoner om å gjøre en forskjell. Vi skal jobbe for at det blir mindre ulikheter og alle skal behandles likt uansett kjønn, f.eks. ha samme mulighet til kompetanse- og karriereutvikling, og lik lønn for likt arbeid.

ren energi

Vi skal så langt det lar seg gjøre bruke ren energi i vår hverdag og i våre prosjekter. F.eks. gjennom våre valg av leverandører skal vi velge bærekraftige og miljøvennlige produkter. 

Mindre ulikhet

Vi skal jobbe for å redusere sosial, politisk og økonomisk ulikhet - uansett kjønn, etnisitet, religion eller opprinnelse. Vi skal være et inkluderende selskap hvor ingen skal ekskluderes. 

ansvarlig forbruk og produksjon

Vi legger stor vekt på at våre leveranser og vårt forbruk er bærekraftig. Dette sikrer vi bl.a. gjennom vårt leveransekonsept med fokus på installasjonstekniker, materialvalg, emballasje, transport, samt ved riktig avfallshåndtering.

Samarbeidspartnere

Våre kunder og leverandører er svært viktige for oss.
Vi er stolte av å samarbeide med selskaper som: