|
NO

Vi kan
ildfast
murverk

- Vi sikrer industriens produksjon gjennom service og vedlikehold av kritiske produksjonspunkter. Vår kompetanse og fleksibilitet sørger for gode løsninger på nyanlegg og ved løpende vedlikehold på eksisterende. Nedetid minimeres når du velger oss som samarbeidsparter.

Hva gjør vi?


Ildfast utfører vedlikehold og service på ovner, fyringsanlegg og ildfaste konstruksjoner i produksjonsanleggene til industribedrifter. Fra vårt rikholdige lager leverer vi alt av ildfaste og isolerende materialer, forankringssystemer og en rekke spesialprodukter til alle typer industri.
 
Våre produkt- og tjenesteområder:

Ildfast AS

Et selvstendig aksjeselskap med aktive eiere som har lang erfaring og kompetanse fra Ildfast bransje. Vi jobber hele tiden med å ha den beste kompetansen innen fagfeltene vi jobber i.

I Ildfast jobber det mennesker med lidenskap for å gjøre en best mulig innsats og jobb til enhver tid. Vi har gode verdier og etiske rettingslinjer som gjøre at våre kunder kan stole på at vi er det beste alternativet, ikke bare på pris, men også på leveranse og bærekraft. 

Vi holder til i egne og hensiktsmessige lokaler på Vestby like utenfor Oslo, og utfører store og små oppdrag i hele Skandinavia.

ISO Sertifisert

Ildfast er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018. Vårt kvalitets- og ledelsessystem er bygget opp og tilpasset vår kjernevirksomhet som er leveranse og installasjon av ildfaste materialer.

Med på det grønne skiftet

Vi står ovenfor store endringer i forhold til hvordan vi forholder oss til miljøet. Ildfast ønsker å bidra og er miljøsertifisert med det kjente merket Miljøfyrtårn.

Aktuelt

Frevar KF tildeler Ildfast ny rammeavtale

Formålet med avtalen er å sikre driften gjennom utskiftning og reparasjon av det ildfaste murverket i kjelene ved energigjenvinningsanlegget i Fredrikstad.

Brukte ildfaste masser - en oversett ressurs?

Med økt fokus på bærekraft og sirkulær økonomi, mener Strisland at det bør gi grobunn for resirkulering av brukte ildfaste materialer.

Tørrisblåsing

Effektiv rengjøring uten vann og kjemikalier.

Samfunnsansvar

Verden er i endring, og vi må alle bidra positivt i vår verdiskaping for fremtidens generasjoner. Ildfast forventer og krever de høyeste standarder når det gjelder oppførselen til mennesker, det være seg ansatte, kunder, leverandører eller andre parter vi er i kontakt med. Vi tror dette er bra for virksomheten vår.

 

våre bærekraftsmål 

Likestilling

Likestilling - noe industrien trenger å bli bedre på. Her har vi ambisjoner om å gjøre en forskjell. Vi skal jobbe for at det blir mindre ulikheter og alle skal behandles likt uansett kjønn, f.eks. ha samme mulighet til kompetanse- og karriereutvikling, og lik lønn for likt arbeid.

ren energi

Vi skal så langt det lar seg gjøre bruke ren energi i vår hverdag og i våre prosjekter. F.eks. gjennom våre valg av leverandører skal vi velge bærekraftige og miljøvennlige produkter. 

Mindre ulikhet

Vi skal jobbe for å redusere sosial, politisk og økonomisk ulikhet - uansett kjønn, etnisitet, religion eller opprinnelse. Vi skal være et inkluderende selskap hvor ingen skal ekskluderes. 

ansvarlig forbruk og produksjon

Vi legger stor vekt på at våre leveranser og vårt forbruk er bærekraftig. Dette sikrer vi bl.a. gjennom vårt leveransekonsept med fokus på installasjonstekniker, materialvalg, emballasje, transport, samt ved riktig avfallshåndtering.