|
NO

Tjenester

Våre kunder er mange, og behovene varierer avhengig av bedrifts- og produksjons-metode. I tillegg til det tradisjonelle ildfaste arbeidet har vi personell og utrustning til å utføre en rekke tilleggstjenester som følger naturlig med det arbeidet vi gjør.

inspeksjoner

Vi inspiserer anlegget ditt og gir en skriftlig rapport om vårt syn på anleggets tilstand. Vi gir deg konkrete råd og våre anbefalinger for å sikre fortsatt god drift. I tillegg mottar du et pristilbud på utførelsen av jobben og en beregning av prosjektets varighet.

Ildfaste installasjoner

 Vi benytter følgende teknikker:

  • Muring
  • Sprøyting
  • Stamping
  • Støping
  • Fiberinstallasjoner
  • Div monteringsarbeid

Våre montører er i tillegg kvalifisert for varme arbeider, truckkjøring og forskallingsarbeid.

Prefabrikkering

Prefabrikkerte elementer har mange fordeler og kan bidra til effektive utskiftninger ved reparasjoner. Detaljer fra noen gram til løsninger på flere tonn kan prefabrikkeres.

Vi har mye kompetanse og god erfaring med prefabrikkering. Vi produserer selv i eget verksted eller hos våre materialleverandører som vi er agenter for. Kontakt oss om du har idéer eller bare vil diskutere muligheter.

Teknisk tegning

For å kunne levere førsteklasses installasjoner er vi avhengig av tegninger og godt underlag. Ildfast benytter Inventor tegneprogram og kan levere 3D-tegninger for on-site prosjekter og prefabrikasjon.

Våre tegnere arbeider tett med prosjektlederne og sammen lager de gode arbeidstegninger og dokumenterer det ferdige arbeidet.

Sandblåsing

Sandblåsing er mekanisk bearbeidingsmetode av en valgt overflate. Slipende partikler blåses i svært høy hastighet gjennom en håndholdt dyse. Overflatebehandlingen vil gi en ren, men også en mer ru overflate. Etter sandblåsing vil som regel overflaten være klar for tildekking med nytt ildfast materiale, coating etc. Ildfast har et stort antall sandblåserapparat og mobile kompressorer. I tillegg til tradisjonell sandblåsing har vi utstyr for sandblåsing i røykrør.

Tørrisblåsing

- En effektiv og miljøvennlig rengjøringsmetode

Tørrisblåsing er en revolusjonerende rengjørings- og blåsemetode hvor man istedenfor tradisjonelle blåsemidler som sand, vann og kjemikalier bruker myk tørris formet som riskorn. Svært effektivt til industrirengjøring av maskiner og produksjonsutstyr, industrilokaler, elektriske komponenter og tavler, fasaderengjøring etc.

Tørris fjerner olje, fett, bunnstoff, overflaterust, fastbrent støv, maling, lakk, lim, belegg i støpeformer, mose, grønske og andre forurensninger. Prosessen etterlater seg ikke sekundært avfall slik som vann, kjemikalier eller sandblåsing gjør.

Ildfast utfører tørrisblåsing med førsteklasses utstyr fra markedslederen Cold Jet. Deres maskiner er meget effektive og driftssikre, de bruker mindre luft og mindre tørris enn andre tørrismaskiner på markedet i dag.

Les mer >

Ultra høytrykksspyling

Ultra høytrykksspyling er en miljøvennlig rengjøringsmetode som effektivt fjerner smuss, fett, rust og maling. Ved ultra høytrykksspyling rengjøres det med vanntrykk opp til 3200 bar.

Ultra Høytrykksspyling egner seg for blant annet rengjøring av grove overflater, stålkonstruksjoner, skipsskrog, platetak og liknende.

I tillegg til tradisjonell spyling/rengjøring kan vi utføre:

  • Vannmeisling
  • Rørspyling


Ildfast utfører ultra høytrykksspyling med utstyr fra Hammelmann. Deres maskiner er topp moderne, svært effektive og driftssikre.

Feiing & kjelesjau

Vedlikehold og rengjøring av fyrkjelen er viktig for å få full effekt av anlegget. En gammel tommelfingerregel har vært; 1 mm sot/belegg reduserer effekten med 10 %. Hvis dette er tilnærmet riktig så er det store økonomiske og miljømessige gevinster med regelmessig feiing og «kjelesjau».

Riktig utstyr er viktig for et godt resultat. Vi har feieapparater, sotutskillere/industristøvsugere og assortert utvalg av feiebørster og verktøy. Hos oss kan du velge om du vil kjøpe utstyret eller engasjere oss for utførelse av jobben.

Brenselrister

Brenselrister består av varmebestandig støpegods og er designet for å tåle ekstremt høye temperaturer kombinert med mekaniske påkjenninger og alkalier. Ildfast kan levere rister og utføre ristebytte på de fleste typer forbrenningsovner.

Modeller:

Uansett hvordan ditt behov for rister er kan vi lage støpeformer og produsere helt i tråd med dine ønsker. Ildfast tegner detaljene som ønskes støpt og sørger for at det blir støpt en prøve. Etter godkjent prøve er det klart for produksjon i full skala.

Legeringer:

Brenselsrister benyttes i diverse ovner og forbrenningsanlegg med svært høye temperaturer. Ildfast leverer rister i forskjellige typer legeringer, alt fra vanlig gråjern til støpegods med høyt krominnhold.

Kvalitet:

For å kunne levere topp kvalitet arbeider vi med de beste. Vår samarbeidspartner Core-Tech AS holder til i Hamar og tilhører en gruppe med mer enn 123 års erfaring innen støping og mekanisk produksjon.