|
NO

Fyringsanlegget er selve hjertet i bedriften

I mange bedrifter er fyringsanlegget, enten det er en ovn eller kjele, selve hjertet. Energien fra dette organet er en forutsetning for å opprettholde nødvendige prosesser, produksjon av varer og oppvarming av bygg. God oppfølging og vedlikehold av fyringsanlegget er derfor helt avgjørende for sikker produksjon og drift.

– Fyringsanlegg i industrien er svært utbredt, og med de strømprisene vi har sett den siste tiden har fjernvarme blitt betydelig mer lønnsomt. Det forteller Dag Strisland, som er medeier og kvalitetsansvarlig for HMS i Ildfast. Han understreker at riktig oppfølging og vedlikehold er avgjørende for bedriften. – Fyringsanlegg står for nødvendige prosesser, produksjon av varer og oppvarming av bygg. De er helt avgjørende for sikker produksjon og drift, slår han fast.

Ildfast murverk, fiberpakninger og rep i ovner blir over tid påført termiske og mekaniske påkjenninger, og slites derfor ned. Havarert murverk i industriovner kan føre til overoppheting av stålkonstruksjoner og skade på utstyr. – I verste fall betyr det havari på anlegget og behov for å stenge produksjonen. Dersom en bedrift med sagbruk må skifte kjele, snakker vi fort om kostnader fra 5 millioner kroner og oppover. Og det er kun for kjelen, tap som følge av stans i produksjonen er ikke regnet med. Det sier seg selv at uforutsette utgifter i den størrelsen kan være ødeleggende for en bedrift.

Defekte brenselsrister kan føre til stans i fremføringen av brenselet. Stans kan gi opphopning og tilbakeslag, som igjen kan lede til farlige situasjoner med store konsekvenser. – Dårlig ren- og vedlikehold kan også føre til støveksplosjon, som potensielt kan ta liv. Problemet oppstår dersom en kritisk mengde støv antennes. En annen risiko er at røykrør i kjelen tettes igjen av aske og sot, som kan føre til økte kostnader. – Tette eller sotbelagte røykrør fører til høyt brenselforbruk og dårlig effekt, enten det er biobrensel, olje eller gass.

(Artikkelen fortsetter under foto)

Foto: Dag Strisland, sivilingeniør og partner i Ildfast AS.

 

Samarbeid langsiktig med en kompetent partner.

Ildfast er spesialister på denne type vedlikehold av fyringsanlegg, og leverer alt innen ildfaste materialer og installasjoner. I tillegg har de alt av nødvendig utstyr for rengjøring av røykrør, inkludert feieapparater, roterende børster og mulighet for ultrahøytrykksspyling av rør med opptil 3000 bars trykk. – Jevnlig oppfølging vil sikre driften og bidra til bedre effektutnyttelse og lengre oppetid. Dette er et tiltak som er bra for både HMS og økonomi, poengterer Strisland.

Det er typisk vedlikeholdsansvarlig hos den respektive virksomheten som har ansvaret for vedlikehold. – De setter pris på kompetansen vi har og på å kunne jobbe langsiktig med oss for å sikre riktig vedlikehold og oppfølging. Ofte har de ikke den kompetansen selv og er avhengige av oss. Det viktigste for dem er ikke hvilke materialer som brukes, men at vi leverer på driftssikkerhet. Derfor er den unike bredden Ildfast tilbyr viktig. – Vi kan ta på oss større del av vedlikeholdet hos anleggseierne, så de slipper å forholde seg til flere aktører. Vi blir ofte utfordret til å gjøre oppgaver kunden ikke vil gjøre selv til tross for at de har det nødvendige utstyret, og det sier vi som regel ja til. Det styrker både samarbeidet vårt og bredden i tjenestene vi leverer.

 

Som ISO-sertifisert bedrift er Ildfast rigget for å løse kompliserte arbeidsoperasjoner på en effektiv og sikker måte.

– Våre ansatte, prosjektledere og formenn har bred erfaring og kompetanse, og vi har et innholdsrikt lager og høy beredskap for å være beredt dersom uhellet skulle være ute hos en av våre kunder. En samarbeidsavtale med oss om vedlikehold og oppfølging gir stor grad av forutsigbarhet for kunden, avslutter han.