|
NO

ILDFAST tildeles ny rammeavtale

Oppdragsgivers formål med anskaffelsen var å inngå en rammeavtale for ildfast murverksarbeid i forbrenningsovner relatert til Grautneset forbrenningsanlegg. Arbeidene skal sikre nødvendig vedlikehold, utbedring etter skade, fornyelser og ombygginger osv. Ildfast skal utføre planlagte vedlikeholdsaktiviteter og ivareta høy beredskap slik at vi reduserer nedetid ved akutte hendelser.

Forbrenningsanlegget har to ovner og varigheten på kontrakten er 5 år. Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet og ser fram mot et konstruktivt og godt samarbeid med en spennende oppdragsgiver.

Kundens uttalelse:
"Ved forhandlinger med flere firmaer så pekte Ildfast seg ut som den beste for vårt behov. Etter et besøk hos Ildfast på Vestby så fikk vi og et veldig godt inntrykk av bedriften. De har et stort lager med nødvendig materiell og ikke minst flinke folk."

Tor Tynes, Driftsleder Tafjord Kraftvarme AS

Etter avtaleinngåelsen fikk vi hyggelig besøk av Tor Tynes (Driftsleder) og Mats Nordstrand (BAS) fra  Tafjord Kraftvarme AS på vårt hovedkontor i Vestby hvor vi ble bedre kjent. En rikholdig dag med presentasjoner av hverandres selskaper, prosjektgjennomgang, forberedelser, visning av vårt rikholdige lager og demonstrasjon av ulike materialer og utstyr.