|
NO

ILDFAST TRENGER MER PLASS

Ildfast har lenge vært lokalisert på Verpet industriområde i Vestby. Lokasjonen er svært god mtp Vestby som et logistikksentrum og nærheten til mange av våre gode kunder. Med E6 gående gjennom kommunen som en nerve og kobling til store deler av landet er det lett å organisere våre leveranser slik at de når våre kunder på en effektiv og god måte.

Verpetveien 33 har vært under kontinuerlig oppgradering de siste årene og vi er i ferd med å avslutte det siste tilbygget og innvendig oppgradering i disse dager. Når denne prosessen (trinn 1) er ferdig vil Ildfast være rigget for å kunne levere gode ildfaste produkter og tjenester i lang tid og med best mulig forutsetninger. Bygget vårt består av kontor, høytlager og verksted fordelt over ca 1500 m².

I tillegg til ovennevnte utbygging og oppgradering har våre eiere nok et byggeprosjekt på gang, Verpetveien 37. Dette bygget ligger på nabotomten til Ildfast og kan bygges med mange positive synergier. Verpetveien 37 vil bli et kombinasjonsbygg med kontor, høytlager og produksjon, arealet utgjør ca 2500 m².